سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.comدسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   اهواز   تبریز   کرج   کرمان   رشت   قم   همدان   کرمانشاه   ساری   قزوین   گرگان   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)

آدرس و شماره مطب پزشکان طب فیزیکی و توان بخشی در رشت
دکتر محمد رحمان برهانی
متخصص طب فیزیکی وتوانبخشی
گلسار - گلباغ نماز - زیر پل صابرین…
رشت
دارای امکان ثبت نوبت تلفنی
رشت
دکتر محمدهاشم عرفانی
متخصص پزشکی فیزیکی و توان بخشی و نوار عصب
گیلان‌-‌رشت‌-‌چهارراه‌گلسار-کوچه‌ع…
امکان ثبت نوبت تلفنی
رشت
دکتر منصور بلالائی
متخصص پزشکی فیزیکی و توان بخشی و نوار عصب
گیلان‌-‌رشت‌-‌چهارراه‌پورسینا-ساخت…
امکان ثبت نوبت تلفنی
رشت
دکتر محمدرحمان برهانی
متخصص پزشکی فیزیکی و توان بخشی و نوار عصب
گیلان‌-‌رشت‌-‌خ‌حافظ-ساختمان‌پزشکان
امکان ثبت نوبت تلفنی