سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.comدسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   اصفهان   مشهد   اهواز   تبریز   کرج   رشت   کرمان   کرمانشاه   قم   همدان   ساری   قزوین   گرگان   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)

آدرس و تلفن مطب پزشکان طب فیزیکی و توان بخشی و گفتار درمانی رشت
دکتر محمد رحمان برهانی
متخصص طب فیزیکی وتوانبخشی
گلسار - گلباغ نماز - زیر پل صابرین…
رشت
دارای امکان ثبت نوبت تلفنی
رشت
دکتر منصور بلالائی
متخصص پزشکی فیزیکی و توان بخشی و نوار عصب
گیلان - رشت - چهارراه پورسینا-ساخت…
امکان ثبت نوبت تلفنی
رشت
دکتر محمدهاشم عرفانی
متخصص پزشکی فیزیکی و توان بخشی و نوار عصب
گیلان - رشت - چهارراه گلسار-کوچه ع…
امکان ثبت نوبت تلفنی