سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.comدسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   اهواز   تبریز   کرج   کرمان   رشت   همدان   قم   کرمانشاه   ساری   قزوین   گرگان   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)

آدرس و شماره مطب پزشکان گوارش ، کبد و آندوسکوپی در رشت
رشت
دکتر فریبرز منصور قناعی
فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد بزرگسالان
خیابان‌امام‌خمینی‌-‌آردکوبی‌-‌روبه…
امکان ثبت نوبت تلفنی
رشت
دکتر محمدصادق کیهانیان
فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد بزرگسالان
گلسار‌ساختمان‌پزشکی‌نصر‌-پ‌707
امکان ثبت نوبت تلفنی
رشت
دکتر علیرضا کوشا
فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد بزرگسالان
خیابان‌شهید‌نامجو،‌چهارراه‌پورسینا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
رشت
دکتر صبا فخریه اصل
فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد بزرگسالان
گیلان‌-‌رشت‌-‌خ‌امام-چهارره‌میکائی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
رشت
دکتر محبعلی آهکی لاکه
متخصص بیماریهای گوارش
خیابان‌نامجو
امکان ثبت نوبت تلفنی
رشت
دکتر عباس ملاقنبری
متخصص بیماریهای گوارش
چهارراه‌پورسینا‌-‌ساختمان‌اطباء
امکان ثبت نوبت تلفنی