سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.comدسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   اصفهان   مشهد   تبریز   اهواز   کرج   رشت   کرمان   کرمانشاه   همدان   قم   ساری   قزوین   گرگان   شهرکرد   لنگرود

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)

آدرس و تلفن مطب پزشکان کلیه و مجاری ادراری لنگرود
لنگرود
دکتر رسول خسروانی
متخصص اورولوژی
گیلان - لنگرود - خ امام روبروی شهر…
امکان ثبت نوبت تلفنی
لنگرود
دکتر پورجعفر
متخصص اورولوژی
گیلان - لنگرود - لنگرود خ امام روب…
امکان ثبت نوبت تلفنی
لنگرود
دکتر پورجعفر سعدی پورامیر
متخصص اورولوژی
گیلان - لنگرود - لنگرود خ امام روب…
امکان ثبت نوبت تلفنی