سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.comدسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   تبریز   اهواز   کرج   کرمان   رشت   قم   همدان   کرمانشاه   ساری   قزوین   گرگان   شهرکرد   زاهدان

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)

آدرس و شماره مطب پزشکان دستگاه تنفسی در زاهدان
زاهدان
دکتر سید محمد هاشمی شهری
متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری
خ‌امیرالمؤمنین‌امیرالمؤمنین‌4‌ساخت…
امکان ثبت نوبت تلفنی
زاهدان
دکتر غلامرضا سلیمانی
متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری
خ‌خیام-‌ساختمان‌پزشکان‌خیام
امکان ثبت نوبت تلفنی
زاهدان
دکتر حمیدرضا کوهپایه
متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری
بیمارستان‌بوعلی
امکان ثبت نوبت تلفنی
زاهدان
دکتر مریم عباس زاده دربان
متخصص بیماریهای قلب و عروق
خ‌امیرالمومنین‌29‌آزمایشگاه‌امید
امکان ثبت نوبت تلفنی