سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.comدسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   تبریز   اهواز   کرج   کرمان   رشت   قم   همدان   کرمانشاه   ساری   قزوین   گرگان   شهرکرد   زاهدان

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)

آدرس و شماره مطب پزشکان ارتوپدی در زاهدان
زاهدان
دکتر محمدتقی وصال
تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)
زاهدان‌خ‌مدرس‌جنب‌مرکز‌طب‌تصویری‌ط…
امکان ثبت نوبت تلفنی
زاهدان
دکتر مهناز صندوقی
تخصص بیماری های داخلی و فوق تخصص روماتولوژی
بیمارستان‌علی‌ابن‌ابی‌طالب‌-‌بخش‌د…
امکان ثبت نوبت تلفنی
زاهدان
دکتر افشین طاهری اعظم
تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)
سیستان‌و‌بلوچستان‌-‌زاهدان‌-‌خ‌شری…
امکان ثبت نوبت تلفنی
زاهدان
دکتر حبیب الله محمدی
متخصص ارتوپدی، جراحی استخوان و مفاصل
سیستان‌و‌بلوچستان‌-‌زاهدان‌-‌زاهدا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
زاهدان
دکتر حسین صفرعلی فرخانی
متخصص ارتوپدی، جراحی استخوان و مفاصل
سیستان‌و‌بلوچستان‌-‌زاهدان‌-‌زاهدا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
زاهدان
دکتر سیدسیامک رضانژاد
متخصص ارتوپدی، جراحی استخوان و مفاصل
سیستان‌و‌بلوچستان‌-‌زاهدان‌-‌زاهدا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
زاهدان
دکتر هادی حامد عظیمی
متخصص استخوان و مفاصل
خ‌خیام‌روبروی‌مسجد‌مکی‌ساختمان‌پزش…
امکان ثبت نوبت تلفنی