سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.comدسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   اهواز   تبریز   کرج   کرمان   رشت   همدان   قم   کرمانشاه   ساری   قزوین   گرگان   شهرکرد   زاهدان

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)

آدرس و شماره مطب پزشکان اعصاب و روان در زاهدان
زاهدان
دکتر محسن کیان پور
تخصص روانپزشکی
میدان‌مهران،‌ساختمان‌مهر،‌طبقه‌سوم
امکان ثبت نوبت تلفنی
زاهدان
دکتر محبوبه فیروزکوهی
متخصص روانپزشک (روانشناس)
خیابان‌مدرس،‌جنب‌طب‌تصویری،‌ساختما…
امکان ثبت نوبت تلفنی
زاهدان
دکتر سید علیرضا سجادی
متخصص روانپزشکی
خ‌امیرالمومنین‌مقابل‌مسجد‌علی‌ابن‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی