سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.comدسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   تبریز   اهواز   کرج   کرمان   رشت   قم   همدان   کرمانشاه   ساری   قزوین   گرگان   شهرکرد   زاهدان

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)

آدرس و شماره مطب پزشکان رادیولوژی و سونوگرافی در زاهدان
زاهدان
دکتر محمد عظیم طاهری بجد
تخصص تصویر برداری (رادیولوژی)
تقاطع‌خیابان‌خیام‌و‌بهشتی‌-‌ساختما…
امکان ثبت نوبت تلفنی
زاهدان
دکتر زهره روحانی
متخصص رادیولوژی
میدان‌مشاهیر‌ساختمان‌پزشکان‌مشاهیر
امکان ثبت نوبت تلفنی
زاهدان
دکتر داریوش میر
متخصص رادیولوژی
بازار‌تقاطع‌خ‌امیرالمؤمنین‌و‌امام‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
زاهدان
دکتر رویا کاغذکنانی
پرتونگاری
خیابان‌امیر‌المومنین‌-امیر‌المومنی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
زاهدان
دکتر غلام عبدی
پرتونگاری
خیابان‌مصطفی‌خمینی-تقاطع‌خیابان‌ام…
امکان ثبت نوبت تلفنی
زاهدان
دکتر فریبا سوادکوهی
پرتونگاری
خیابان‌شهید‌بهشتی‌جنوبی
امکان ثبت نوبت تلفنی