سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.comدسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   اهواز   تبریز   کرج   کرمان   رشت   قم   همدان   کرمانشاه   ساری   قزوین   گرگان   شهرکرد   زاهدان

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)

آدرس و شماره مطب پزشکان عفونی در زاهدان
زاهدان
دکتر محمد هاشمی شهری
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
سیستان‌و‌بلوچستان‌-‌زاهدان‌-‌زاهدا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
زاهدان
دکتر سید محمدرضا صفایی نودهی
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
سیستان‌و‌بلوچستان‌-‌زاهدان‌-‌زاهدا…
امکان ثبت نوبت تلفنی