سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.comدسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   اهواز   تبریز   کرج   کرمان   رشت   همدان   قم   کرمانشاه   ساری   قزوین   گرگان   بندرعباس   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)

آدرس و شماره مطب پزشکان جراحی عمومی در بندرعباس
دکتر آزاده عبداللهی
متخصص جراحی عمومی
۱-خیابان شاه حسینی - کلینیک اساتید…
بندرعباس
دارای امکان ثبت نوبت تلفنی
دکتر احمد صادق پور
متخصص جراحی عمومی
چهارراه مرادی - ساختمان پزشکان پار…
بندرعباس
دارای امکان ثبت نوبت تلفنی
بندرعباس
دکتر عباس رحیمی
تخصص جراحی عمومی
سه‌راه‌سازمان‌-‌پاساژ‌ناصر
امکان ثبت نوبت تلفنی
بندرعباس
دکتر فردوس مذنبی
تخصص جراحی عمومی
خیابان‌سیدجمال‌-‌کوچه‌آزمایشگاه‌را…
امکان ثبت نوبت تلفنی
بندرعباس
دکتر نصرالله بهجتی
متخصص جراحی
هرمزگان‌-‌بندر‌عباس‌-‌بلوار‌سید‌جم…
امکان ثبت نوبت تلفنی
بندرعباس
دکتر عبدالرضا بشیرزاده هنگامی
جراح عمومی
سیدجمال‌سه‌راه‌17شهریور‌ساختمان‌پز…
امکان ثبت نوبت تلفنی
بندرعباس
دکتر جبار فائز
متخصص جراحی عمومی
میدان‌آزادگان‌ساختمان‌دکتر‌فائز
امکان ثبت نوبت تلفنی
بندرعباس
دکتر مهردادصیادی نیا
جراح عمومی
ساختمان‌فارابی‌طبقه‌4‌واقع‌در‌بلوا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
بندرعباس
دکتر علیرضا آریا پور
جراح عمومی
بلوار‌امام‌روبرو‌مسجد‌انقلاب‌طبقه‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی