سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.comدسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   تبریز   اهواز   کرج   کرمان   رشت   قم   همدان   کرمانشاه   ساری   قزوین   گرگان   بندرعباس   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)

آدرس و شماره مطب پزشکان کلیه و مجاری ادراری در بندرعباس
بندرعباس
دکتر محمود فداکار
تخصص جراحی کلیه،مجاری ادراری و تناسلی(اورولوژی)
هرمزگان‌-‌بندر‌عباس‌-‌خیابان‌مرادی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
بندرعباس
دکتر علیرضا پرویزی
تخصص جراحی کلیه،مجاری ادراری و تناسلی(اورولوژی)
خیابان‌مرادی،‌چهارراه‌فاطمیه
امکان ثبت نوبت تلفنی
بندرعباس
دکتر هوشنگ عابدینی چایجان
تخصص جراحی کلیه،مجاری ادراری و تناسلی(اورولوژی)
هرمزگان‌-‌بندر‌عباس‌-‌خ‌سید‌جمال‌ا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
بندرعباس
دکتر حمید رضا سامی مقام
فوق تخصص بیماری های کلیه بزرگسالان(نفرولوژی بزرگسال)
خیابان‌سیدجمال‌-‌ساختمان‌پزشکان‌هر…
امکان ثبت نوبت تلفنی
بندرعباس
دکتر بهروز رهنوردی
متخصص اورولوژی
هرمزگان‌-‌بندر‌عباس‌-‌خیابان‌سید‌ج…
امکان ثبت نوبت تلفنی
بندرعباس
دکتر کامبیز قاسمی
متخصص اورولوژی
هرمزگان‌-‌بندر‌عباس‌-‌-چهار‌راه‌مر…
امکان ثبت نوبت تلفنی
بندرعباس
دکتر سید یعقوب صهری
متخصص اورولوژی
هرمزگان‌-‌بندر‌عباس‌-‌چها‌راه‌مراد…
امکان ثبت نوبت تلفنی
بندرعباس
دکتراحمد مقدسی فر
اورولوژی
بلوارامام-طبقه‌فوقانی‌موسسه‌قوامین
امکان ثبت نوبت تلفنی