سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.comدسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   تبریز   اهواز   کرج   کرمان   رشت   قم   همدان   کرمانشاه   ساری   قزوین   گرگان   بندرعباس   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)

آدرس و شماره مطب پزشکان ارتوپدی در بندرعباس
بندرعباس
دکتر محمد صالحی پور
تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)
هرمزگان‌-‌بندر‌عباس‌-‌خ-حقانی-بین‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
بندرعباس
دکتر علیرضا جلیلی اصل
تخصص ارتوپدی ، فلوشیپ جراحی دست
هرمزگان‌-‌بندر‌عباس‌-‌خ‌مرادی‌جنب‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
بندرعباس
دکتر علی اکبر همتی
تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)
خیابان‌مرادی،‌روبروی‌پاساژ‌طباطبائ…
امکان ثبت نوبت تلفنی
بندرعباس
دکتر امیر رضا مجیدی دیزج
متخصص ارتوپدی، جراحی استخوان و مفاصل
هرمزگان‌-‌بندر‌عباس‌-‌خیابان‌کازرو…
امکان ثبت نوبت تلفنی
بندرعباس
دکتر صادق شکرالهی زاده
تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)
خیابان‌سید‌جمال‌الدین،‌بعد‌از‌چهار…
امکان ثبت نوبت تلفنی
بندرعباس
دکتر عبد الرحمان فضلی
متخصص ارتوپدی، جراحی استخوان و مفاصل
هرمزگان‌-‌بندر‌عباس‌-‌خ‌سید‌جمال‌ک…
امکان ثبت نوبت تلفنی