سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.comدسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   اصفهان   مشهد   اهواز   تبریز   کرج   رشت   کرمان   کرمانشاه   قم   همدان   ساری   قزوین   بندرعباس   گرگان   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)

آدرس و تلفن مطب پزشکان رادیولوژی و سونوگرافی بندرعباس
دکتر عبدالرضا ستایش
رادیولوژی و سونوگرافی
خیابان سیدجمال - چهارراه مرادی - س…
بندرعباس
دارای امکان ثبت نوبت تلفنی
بندرعباس
دکتر متین علوی
تخصص تصویر برداری (رادیولوژی)
چهارراه فاطمی - کوچه جاودان 4 - مج…
امکان ثبت نوبت تلفنی
بندرعباس
دکتر مهناز عابدینی
تخصص تصویر برداری (رادیولوژی)
خیابان اسدآبادی - چهار راه مرادی -…
امکان ثبت نوبت تلفنی
بندرعباس
دکتر میترا رفیعی
تخصص تصویر برداری (رادیولوژی)
امکان ثبت نوبت تلفنی
بندرعباس
دکتر زهرا رئیسی
تخصص تصویر برداری (رادیولوژی)
چهار راه فاطمیه - ساختمان پزشکان
امکان ثبت نوبت تلفنی
بندرعباس
دکتر مهران سمیعیان
تخصص تصویر برداری (رادیولوژی)
خیابان سید جمال الدین - نرسیده به …
امکان ثبت نوبت تلفنی
بندرعباس
دکتر محمد رضا شمسه ای
پرتونگاری
خیابان سید جمال الدین
امکان ثبت نوبت تلفنی
بندرعباس
دکتر رحمت الله شمسایی
پرتونگاری
خیابان سید جمال الدین
امکان ثبت نوبت تلفنی
بندرعباس
دکتر رحمت اله شمسائی
متخصص رادیولوژی
خ سیدجمال الدین جنب سرای کتاب
امکان ثبت نوبت تلفنی
بندرعباس
دکتر منصور صانعی
پرتونگاری
خیابان سید جمال الدین
امکان ثبت نوبت تلفنی
بندرعباس
دکتر سید حسن مصطفوی
پرتونگاری
خیابان سید جمال الدین
امکان ثبت نوبت تلفنی
بندرعباس
دکتر مجید جواهری مشهدی
متخصص رادیولوژی
قشم - خیابان ولی عصر -سونوگرافی جو…
امکان ثبت نوبت تلفنی
بندرعباس
دکتر کاظم الهیاری
پرتونگاری
فلکه اتوتاج-جنب دادگستری
امکان ثبت نوبت تلفنی
بندرعباس
دکتر اسدالله ستوده نیا
پرتونگاری
خیابان سید جمال الدین
امکان ثبت نوبت تلفنی
بندرعباس
دکتر سیامک عضدی دیلمانی
پرتونگاری
فلکه اتوتاج
امکان ثبت نوبت تلفنی