سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.comدسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   اهواز   تبریز   کرج   کرمان   رشت   همدان   قم   کرمانشاه   ساری   قزوین   گرگان   بندرعباس   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)

آدرس و شماره مطب پزشکان رادیولوژی و سونوگرافی در بندرعباس
بندرعباس
دکتر متین علوی
تخصص تصویر برداری (رادیولوژی)
چهارراه‌فاطمی‌-‌کوچه‌جاودان‌4‌-‌مج…
امکان ثبت نوبت تلفنی
بندرعباس
دکتر مهناز عابدینی
تخصص تصویر برداری (رادیولوژی)
خیابان‌اسدآبادی‌-‌چهار‌راه‌مرادی‌-…
امکان ثبت نوبت تلفنی
بندرعباس
دکتر مهران سمیعیان
تخصص تصویر برداری (رادیولوژی)
خیابان‌سید‌جمال‌الدین‌-‌نرسیده‌به‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
بندرعباس
دکتر رحمت اله شمسائی
متخصص رادیولوژی
خ‌سیدجمال‌الدین‌جنب‌سرای‌کتاب
امکان ثبت نوبت تلفنی
بندرعباس
دکتر محمد رضا شمسه ای
پرتونگاری
خیابان‌سید‌جمال‌الدین
امکان ثبت نوبت تلفنی
بندرعباس
دکتر مجید جواهری مشهدی
متخصص رادیولوژی
قشم‌-‌خیابان‌ولی‌عصر‌-سونوگرافی‌جو…
امکان ثبت نوبت تلفنی
بندرعباس
دکتر منصور صانعی
پرتونگاری
خیابان‌سید‌جمال‌الدین
امکان ثبت نوبت تلفنی
بندرعباس
دکتر میترا رفیعی
تخصص تصویر برداری (رادیولوژی)
خیابان‌شهید‌کازرونی
امکان ثبت نوبت تلفنی
بندرعباس
دکتر کاظم الهیاری
پرتونگاری
فلکه‌اتوتاج-جنب‌دادگستری
امکان ثبت نوبت تلفنی
بندرعباس
دکتر رحمت الله شمسایی
پرتونگاری
خیابان‌سید‌جمال‌الدین
امکان ثبت نوبت تلفنی
بندرعباس
دکتر سیامک عضدی دیلمانی
پرتونگاری
فلکه‌اتوتاج
امکان ثبت نوبت تلفنی
بندرعباس
دکتر اسدالله ستوده نیا
پرتونگاری
خیابان‌سید‌جمال‌الدین
امکان ثبت نوبت تلفنی
بندرعباس
دکتر سید حسن مصطفوی
پرتونگاری
خیابان‌سید‌جمال‌الدین
امکان ثبت نوبت تلفنی
بندرعباس
دکتر زهرا رئیسی
تخصص تصویر برداری (رادیولوژی)
چهار‌راه‌فاطمیه‌-‌ساختمان‌پزشکان
امکان ثبت نوبت تلفنی