سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.com



دسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   اهواز   تبریز   کرج   کرمان   رشت   همدان   قم   کرمانشاه   ساری   قزوین   گرگان   بندرعباس   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)





آدرس و شماره مطب پزشکان قلب و عروق در بندرعباس
بندرعباس
دکتر عبداله بلند
فلوشیپ اقدامات مداخله ای قلب و عروق بزرگسالان
هرمزگان‌-‌بندر‌عباس‌-‌بلوار‌سید‌جم…
امکان ثبت نوبت تلفنی
بندرعباس
دکتر حسین فرشیدی
تخصص بیماری های قلب و عروق
هرمزگان‌-‌بندر‌عباس‌-‌خیابان‌سیدجم…
امکان ثبت نوبت تلفنی
بندرعباس
دکتر فرهاد عبدالکریمی
متخصص قلب و عروق
چهار‌راه‌مرادی‌-‌ساختمان‌پزشکان‌پا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
بندرعباس
دکتر سرگز یوسفیان
متخصص قلب وعروق
هرمزگان‌-‌بندر‌عباس‌-‌خیابان‌سیدجم…
امکان ثبت نوبت تلفنی
بندرعباس
دکتر مرضیه نیک پرور
متخصص قلب وعروق
هرمزگان‌-‌بندر‌عباس‌-‌خ‌سید‌جمال‌ب…
امکان ثبت نوبت تلفنی
بندرعباس
دکتر حمید اطاعتی
متخصص قلب وعروق
هرمزگان‌-‌بندر‌عباس‌-‌-‌خ‌سیدجمال‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
بندرعباس
دکتر حجت اله مهدی پور
متخصص قلب وعروق
هرمزگان‌-‌بندر‌عباس‌-‌بلوار‌سید‌جم…
امکان ثبت نوبت تلفنی
بندرعباس
دکتر شاهرخ رجائی
متخصص قلب وعروق
هرمزگان‌-‌بندر‌عباس‌-‌خ‌مرادی‌-کوچ…
امکان ثبت نوبت تلفنی
بندرعباس
دکتر جواد عظیمی وقار
متخصص قلب وعروق
هرمزگان‌-‌بندر‌عباس‌-‌بلوار‌سیدجما…
امکان ثبت نوبت تلفنی
بندرعباس
دکتر فریده رفیعی منصور آبادی
قلب و عروق
چهار‌راه‌مرادی‌ساختمان‌پزشکان‌پارس…
امکان ثبت نوبت تلفنی
بندرعباس
دکتر سیده لیلا عمادیان رضوی
قلب و عروق
بلوار‌امام‌خمینی‌(ره)‌کوچه‌119‌روب…
امکان ثبت نوبت تلفنی
بندرعباس
دکتر مهناز مصلی نژاد
قلب و عروق
ساختمان‌مارال‌ط2واحد4
امکان ثبت نوبت تلفنی
بندرعباس
دکتر هومن رحمانی
قلب و عروق
میدان‌ساعت‌مجتمع‌تجاری‌یاقوت‌ط‌2‌پ…
امکان ثبت نوبت تلفنی
بندرعباس
دکتر میترا مهربان
قلب و عروق
روبرو‌اورزانس‌قدیم‌کوچه‌سونوگرافی‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
بندرعباس
دکتر نسرین استوان
قلب و عروق
بلوار‌امام‌کوچه‌آزمایشگاه‌سینا
امکان ثبت نوبت تلفنی
بندرعباس
دکتر احمدنور عبدی
فلوشیپ اقدامات مداخله ای قلب و عروق (اینترونشنال کاردیولوژی) بزرگسالان
خیابان‌شهید‌کازرونی‌-‌رو‌به‌روی‌پا…
امکان ثبت نوبت تلفنی