سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.comدسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   اهواز   تبریز   کرج   کرمان   رشت   همدان   قم   کرمانشاه   ساری   قزوین   گرگان   بندرعباس   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)

آدرس و شماره مطب پزشکان مغز و اعصاب در بندرعباس
بندرعباس
دکتر مهدی سلطانی دستگردی
متخصص مغز و اعصاب - فلوشیپ سردرد
امکان ثبت نوبت تلفنی
بندرعباس
دکتر شهریار بوربور
تخصص جراحی مغز و اعصاب
خیابان‌سید‌جمال،‌چهارراه‌فاطمیه،‌س…
امکان ثبت نوبت تلفنی
بندرعباس
دکتر رضا کیانی
تخصص بیماری های مغز و اعصاب(نورولوژی)
هرمزگان‌-‌بندر‌عباس‌-‌خ‌مرادی‌جنب‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
بندرعباس
دکتر فاطمه صدیق مروستی
تخصص بیماری های مغز و اعصاب(نورولوژی)
هرمزگان‌-‌بندر‌عباس‌-‌خیابان‌سید‌ج…
امکان ثبت نوبت تلفنی
بندرعباس
دکتر علی اصغر ابریشمی زاده
متخصص مغز و اعصاب
هرمزگان‌-‌بندر‌عباس‌-‌خ-سیدجمال-خ-…
امکان ثبت نوبت تلفنی
بندرعباس
دکتر علی اصغرابریشمی زاده
مغز و اعصاب
خ-سیدجمال-خ-کازرونی-ساختمان‌پزشکان…
امکان ثبت نوبت تلفنی
بندرعباس
دکتر سید مسلم یزدانی
متخصص مغز و اعصابمتخصص جراحی مغز و اعصاب
هرمزگان‌-‌بندر‌عباس‌-‌ چهار‌راه‌مر…
امکان ثبت نوبت تلفنی
بندرعباس
دکتر تورج طاهری
مغز و اعصاب
بلوار‌امام‌جنب‌بیمارستان‌شهید‌بهشت…
امکان ثبت نوبت تلفنی
بندرعباس
دکتر هشیار سرحدی
تخصص جراحی مغز و اعصاب
بلوار‌سدجلال‌الدین‌-‌نرسیده‌به‌چها…
امکان ثبت نوبت تلفنی