سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.comدسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   اصفهان   مشهد   اهواز   تبریز   کرج   رشت   کرمان   کرمانشاه   قم   همدان   ساری   قزوین   بندرعباس   گرگان   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)

آدرس و تلفن مطب پزشکان عفونی بندرعباس
بندرعباس
دکتر احمد رضا نخعی
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
بلوار سید جمال - چهار راه مرادی - …
امکان ثبت نوبت تلفنی
بندرعباس
دکتر پریوش داودیان
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
هرمزگان - بندر عباس - -سیدجمال جنب…
امکان ثبت نوبت تلفنی
بندرعباس
دکتر حسین ضرابیان
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
بلوار سید جمال - روبرو پاساز طباطب…
امکان ثبت نوبت تلفنی