سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.comدسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   اهواز   تبریز   کرج   کرمان   رشت   قم   همدان   کرمانشاه   ساری   قزوین   گرگان   بندرعباس   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)

آدرس و شماره مطب پزشکان عفونی در بندرعباس
بندرعباس
دکتر پریوش داودیان
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
هرمزگان‌-‌بندر‌عباس‌-‌-سیدجمال‌جنب…
امکان ثبت نوبت تلفنی
بندرعباس
دکتر حسین ضرابیان
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
بلوار‌سید‌جمال‌-‌روبرو‌پاساز‌طباطب…
امکان ثبت نوبت تلفنی