سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.comدسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   اصفهان   مشهد   اهواز   تبریز   کرج   رشت   کرمان   کرمانشاه   همدان   قم   ساری   قزوین   گرگان   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)

آدرس و تلفن مطب پزشکان دندان پزشکی کرمانشاه
دکتر الهام سلطانی مهر
متخصص دندانپزشکی کودکان و نوجوانان
دبیراعظم - کوی زرافشانی(دبیراعظم س…
کرمانشاه
دارای امکان ثبت نوبت تلفنی
دکتر احسان بهرام پور
دکتر احسان بهرام پور
دبیراعظم - روبروی پاساژ میرداماد -…
کرمانشاه
دارای امکان ثبت نوبت تلفنی
دکتر رضا خزایی
جراح دندانپزشک
مسکن - بلوار گلها - ساختمان سونوگر…
کرمانشاه
دارای امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمانشاه
دکتر بهرام عزیزی
تخصص جراحی دهان، فک و صورت
بلوار شهید بهشتی - بیمارستان آیت ا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمانشاه
دکتر مجید رضائی
تخصص جراحی دهان، فک و صورت
خیابان جوانشیر - روبروی حاج محمد ت…
امکان ثبت نوبت تلفنی