سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.comدسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   اهواز   تبریز   کرج   کرمان   رشت   قم   همدان   کرمانشاه   ساری   قزوین   گرگان   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)

آدرس و شماره مطب پزشکان دندان پزشکی در کرمانشاه
کرمانشاه
دکتر بهرام عزیزی
تخصص جراحی دهان، فک و صورت
بلوار‌شهید‌بهشتی‌-‌بیمارستان‌آیت‌ا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمانشاه
دکتر مجید رضائی
تخصص جراحی دهان، فک و صورت
خیابان‌جوانشیر‌-‌روبروی‌حاج‌محمد‌ت…
امکان ثبت نوبت تلفنی