سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.comدسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   اصفهان   مشهد   اهواز   تبریز   کرج   رشت   کرمان   کرمانشاه   قم   همدان   ساری   قزوین   گرگان   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)

آدرس و تلفن مطب پزشکان جراحی عمومی کرمانشاه
دکتر مهدی عارفی نیا
متخصص جراحی
بلوار مسکن گلها - بعد از چهارراه م…
کرمانشاه
دارای امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمانشاه
دکتر کیومرث اسلام پیا
تخصص جراحی عمومی
پارکینگ شهرداری - ساختمان اجلالیه
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمانشاه
دکتر عبداله ذوالفقاری
تخصص جراحی دهان، فک و صورت
خیابان بهار - بیمارستان سجاد
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمانشاه
دکتر اردشیر دوستی
تخصص جراحی عمومی
1- بیمارستان امام حسین(ع ) - درمان…
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمانشاه
دکتر آلفرت پطروسیان آواکیان
تخصص جراحی عمومی
خیابان شریعتی
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمانشاه
دکتر عبدالمجید اسحق
متخصص جراحی عمومی
کرمانشاه-بلوارحاج محدتقی-جنب ساختم…
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمانشاه
دکتر محسن حسن زاد آذر
متخصص جراحی عمومی
خ طالقانی روبروی درمانگاه شماره یک
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمانشاه
دکتر سیدرضا حقیقیت
متخصص جراحی عمومی
بلوار حاج گل مریم
امکان ثبت نوبت تلفنی