سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.comدسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   تبریز   اهواز   کرج   کرمان   رشت   قم   همدان   کرمانشاه   ساری   قزوین   گرگان   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)

آدرس و شماره مطب پزشکان جراحی عمومی در کرمانشاه
کرمانشاه
دکتر کیومرث اسلام پیا
تخصص جراحی عمومی
اجلالیه‌ساختمان‌پزشکان
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمانشاه
دکتر عبداله ذوالفقاری
تخصص جراحی دهان،فک و صورت
پلی‌کلینیک‌شهرداری‌خ‌موید‌پ‌25
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمانشاه
دکتر محسن حسن زاد آذر
متخصص جراحی عمومی
خ‌طالقانی‌روبروی‌درمانگاه‌شماره‌یک
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمانشاه
دکتر عبدالمجید اسحق
متخصص جراحی عمومی
کرمانشاه-بلوارحاج‌محدتقی-جنب‌ساختم…
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمانشاه
دکتر سیدرضا حقیقیت
متخصص جراحی عمومی
بلوار‌حاج‌گل‌مریم
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمانشاه
دکتر آلفرت پطروسیان آواکیان
تخصص جراحی عمومی
خیابان‌شریعتی
امکان ثبت نوبت تلفنی