سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.comدسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   اصفهان   مشهد   اهواز   تبریز   کرج   رشت   کرمان   کرمانشاه   همدان   قم   ساری   قزوین   گرگان   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)

آدرس و تلفن مطب پزشکان روانپزشکی و روان‌شناسی کرمانشاه
دکتر جلال شاکری
متخصص اعصاب وروان
پارکینگ شهرداری - بلوار حاج محمدتق…
کرمانشاه
دارای امکان ثبت نوبت تلفنی
دکتر فرهاد محمدی
متخصص روان شناسی
دبیراعظم - کوچه دکتر زنگنه - ساختم…
کرمانشاه
دارای امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمانشاه
دکتر فائزه تاتاری
تخصص روانپزشکی
پارکینگ شهرداری - بالاتر از هتل را…
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمانشاه
دکتر شاپور کریمی
تخصص روانپزشکی
پارکینگ شهرداری - پل حاج محمد تقی …
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمانشاه
دکتر سیدفریبرز کاظمی
روانشناس
پارکینگ شهرداری - خیابان حاج محمد …
امکان ثبت نوبت تلفنی