سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.comدسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   اهواز   تبریز   کرج   کرمان   رشت   قم   همدان   کرمانشاه   ساری   قزوین   گرگان   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)

آدرس و شماره مطب پزشکان اعصاب و روان در کرمانشاه
کرمانشاه
دکتر فائزه تاتاری
تخصص روانپزشکی
پارکینگ‌شهرداری‌-‌بالاتر‌از‌هتل‌را…
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمانشاه
دکتر شاپور کریمی
تخصص روانپزشکی
پارکینگ‌شهرداری‌-‌پل‌حاج‌محمد‌تقی‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی