سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.comدسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   اصفهان   مشهد   اهواز   تبریز   کرج   رشت   کرمان   کرمانشاه   همدان   قم   ساری   قزوین   گرگان   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)

آدرس و تلفن مطب پزشکان قلب و عروق کرمانشاه
کرمانشاه
دکتر فریدون سبزی
فوق تخصص جراحی قلب وعروق
بلوار شهید بهشتی - مرکز تحقیقاتی، …
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمانشاه
دکتر رضا حیدری مقدم
تخصص بیماری های قلب و عروق
کرمانشاه
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمانشاه
دکتر علیرضا رای
فلوشیپ اقدامات مداخله ای قلب و عروق بزرگسالان
پارکینگ شهرداری - ساختمان اجلالیه …
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمانشاه
دکتر معصومعلی معصومی 
فوق تخصص جراحی قلب و عروق
بلوارشهید بهشتی - بیمارستان امام ع…
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمانشاه
دکتر فرزاد صاحب جمعی
متخصص قلب وعروق
کرمانشاه - کرمانشاه - کرمانشاه
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمانشاه
دکتر شهین اسفندیاری
تخصص بیماری های قلب و عروق
کرمانشاه
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمانشاه
دکتر نادر عسگری 
دکترای حرفه ای پزشکی
کرمانشاه
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمانشاه
دکتر زهرا جلیلی
متخصص قلب وعروق
کرمانشاه - کرمانشاه -
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمانشاه
دکتر هاشم کازرانی
متخصص قلب وعروق
کرمانشاه - کرمانشاه - کرمانشاه
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمانشاه
دکتر محمد چگنی
متخصص قلب وعروق
- کرمانشاه - کرمانشاه
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمانشاه
دکتر اعظم صفیرمردانلو
متخصص قلب وعروق
- کرمانشاه - کرمانشاه
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمانشاه
دکتر فرهاد آریان
قلب و عروق
کرمانشاه
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمانشاه
دکترعلیرضامحمدی
قلب و عروق
کرمانشاه
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمانشاه
دکتر کتایون وکیلی گرمرودی
قلب و عروق
کرمانشاه
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمانشاه
دکترسیمین قینی
قلب و عروق
کرمانشاه
امکان ثبت نوبت تلفنی