سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.comدسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   تبریز   اهواز   کرج   کرمان   رشت   قم   همدان   کرمانشاه   ساری   قزوین   گرگان   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)

آدرس و شماره مطب پزشکان گوش حلق و بینی در کرمانشاه
کرمانشاه
دکتر مرتضی کریمی
تخصص گوش،گلو،بینی و جراحی سر و گردن
کرمانشاه
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمانشاه
دکتر مسعود ملکی
تخصص گوش،گلو،بینی و جراحی سر و گردن
خیابان‌حاج‌محمد‌تقی‌اصفهانی‌-‌کوچه…
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمانشاه
دکتر علیرضا رضایی گوهر چقائی
تخصص گوش و حلق و بینی(اتولوژی - نورواتولوژی)
خیابان‌حاج‌محمدتقی‌-‌کوچه‌تالار‌ام…
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمانشاه
دکتر نیکزاد فرشچیان
گوش وحلق وبینی
کرمانشاه
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمانشاه
دکترعلیرضا نادری
گوش وحلق وبینی
کرمانشاه
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمانشاه
دکتر محمد اعظم زنگنه
متخصص گوش و حلق و بینی
کرمانشاه‌-‌خ‌کاشان‌-‌پ‌356
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمانشاه
دکترمنوچهرعواطف فاضلی
گوش وحلق وبینی
کرمانشاه
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمانشاه
دکتر همایون منافی خسروشاهی
تخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن
پارکینگ‌شهرداری‌-‌خیابان‌حاج‌محمد‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی