سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.com



دسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   تبریز   اهواز   کرج   کرمان   رشت   قم   همدان   کرمانشاه   ساری   قزوین   گرگان   شهرکرد   بوشهر

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)





آدرس و شماره مطب پزشکان کلیه و مجاری ادراری در بوشهر
بوشهر
دکتر خدیجه قاسمی
تخصص بیماری های کودکان
بوشهر‌-‌خیابان‌یادگار‌امام‌-‌ساختم…
امکان ثبت نوبت تلفنی
بوشهر
دکتر مهدی نادی
دکترای حرفه ای،تخصص جراحی کلیه و فلوشیپ پیوند کلیه
بوشهر_خ‌سنگی‌_طبقه‌فوقانی‌صندوق‌حض…
امکان ثبت نوبت تلفنی
بوشهر
دکتر محمدزکی عباسی
تخصص جراحی کلیه،مجاری ادراری و تناسلی(اورولوژی)
بوشهر‌-‌خیابان‌امام‌-‌ساختمان‌پارس
امکان ثبت نوبت تلفنی
بوشهر
دکتر ابوطالب ابراهیم پور
متخصص اورولوژی
بوشهر‌-‌بوشهر‌-‌بوشهر‌-‌خ‌امام‌خمی…
امکان ثبت نوبت تلفنی