سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.comدسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   تبریز   اهواز   کرج   کرمان   رشت   قم   همدان   کرمانشاه   ساری   قزوین   گرگان   اراک   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)

آدرس و شماره مطب پزشکان کلیه و مجاری ادراری در اراک
اراک
دکتر داود گودرزی
تخصص جراحی کلیه،مجاری ادراری و تناسلی(اورولوژی)
مرکزی‌-اراک-‌خ‌دکتربهشتی-‌سه‌راه‌ا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اراک
دکتر علیرضا نوشاد کامران
تخصص جراحی کلیه،مجاری ادراری و تناسلی(اورولوژی)
مرکزی‌-‌اراک-‌خ‌دکتر‌بهشتی-‌کوچه‌ع…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اراک
دکتر علی سیروس
تخصص جراحی کلیه،مجاری ادراری و تناسلی(اورولوژی)
مرکزی‌-‌اراک‌-‌خ‌امام-‌م‌ولیعصر-‌ط…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اراک
دکتر فرشید حق وردی
تخصص بیماری های داخلی و فوق تخصص کلیه بزرگسال
مرکزی‌-‌اراک-‌خ‌شهید‌بهشتی-‌ساختما…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اراک
دکتر داود عابدی
تخصص جراحی کلیه،مجاری ادراری و تناسلی(اورولوژی)
مرکزی‌-‌اراک-‌خیابان‌دکتربهشتی‌-‌ک…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اراک
دکتر پروین سلطانی
متخصص اورولوژی
مرکزی‌-‌اراک‌-‌اراک‌خ‌هفت‌تیر‌ک‌شک…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اراک
دکتر محمودرضا باغی نیا
متخصص اورولوژی
مرکزی‌-‌اراک‌-‌اراک-خ‌ش‌بهشتی،بعدا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اراک
دکتر محمدکاظم حریری
متخصص اورولوژی
مرکزی‌-‌اراک‌-‌اراک-‌م‌شهدا-‌خ‌شهی…
امکان ثبت نوبت تلفنی