سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.comدسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   اصفهان   مشهد   اهواز   تبریز   کرج   رشت   کرمان   کرمانشاه   قم   همدان   ساری   قزوین   گرگان   اراک   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)

آدرس و تلفن مطب پزشکان آسیب شناسی(پاتولوژی) اراک
اراک
دکتر عبادالله خشابی اسکوئی
متخصص آسیب شناسی
میدان شهدا خ مخابرات آزمایشگاه پات…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اراک
دکتر جلال رضائی
متخصص آسیب شناسی
میدان 7تیر خ شکرائی مجتمع نظیری آز…
امکان ثبت نوبت تلفنی