سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.comدسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   تبریز   اهواز   کرج   کرمان   رشت   قم   همدان   کرمانشاه   ساری   قزوین   گرگان   اراک   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)

آدرس و شماره مطب پزشکان آسیب شناسی(پاتولوژی) در اراک
اراک
دکتر جلال رضائی
متخصص آسیب شناسی
میدان‌7تیر‌خ‌شکرائی‌مجتمع‌نظیری‌آز…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اراک
دکتر عبادالله خشابی اسکوئی
متخصص آسیب شناسی
میدان‌شهدا‌خ‌مخابرات‌آزمایشگاه‌پات…
امکان ثبت نوبت تلفنی