سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.comدسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   اهواز   تبریز   کرج   کرمان   رشت   همدان   قم   کرمانشاه   ساری   قزوین   گرگان   اراک   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)

آدرس و شماره مطب پزشکان رادیولوژی و سونوگرافی در اراک
اراک
دکتر ندا زاهدی
متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
سه‌راه‌ارامنه،‌جنب‌درمانگاه‌بیمه‌ا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اراک
دکتر پریوش صمدیان
متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
سه‌راه‌ارامنه،‌جنب‌درمانگاه‌بیمه‌ا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اراک
دکتر مریم پژوتن
متخصص رادیولوژی دهان و فک وصورت
میدان‌شریعتی،‌ابتدای‌شریعتی،‌نبش‌ک…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اراک
دکتر فاطمه صافی
تخصص تصویر برداری (رادیولوژی)
میدان‌شریعتی‌-‌پشت‌رستوران‌پرطلایی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اراک
دکتر مژگان ذوالفقاری
تخصص تصویر برداری (رادیولوژی)
خیابان‌امام‌خمینی‌-‌روبروی‌بیمارست…
امکان ثبت نوبت تلفنی