سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.comدسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   تبریز   اهواز   کرج   کرمان   رشت   قم   همدان   کرمانشاه   ساری   قزوین   گرگان   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)

آدرس و شماره مطب پزشکان غدد، رشد و متابولیسم در قزوین
قزوین
دکتر سیما هاشمی پور
فوق تخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم(اندوکرینولوژی)
قزوین‌-‌قزوین‌-‌قزوین‌بوعلی‌شرقی‌-…
امکان ثبت نوبت تلفنی
قزوین
دکتر امیر ضیایی
فوق تخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم(اندوکرینولوژی)
چهاراه‌فردوسی،‌ساختمان‌پزشکان‌بوعلی
امکان ثبت نوبت تلفنی
قزوین
دکتر لاله قانعی
فوق تخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم(اندوکرینولوژی)
قزوین‌-‌قزوین‌-‌قزوین‌-نادری‌جنوبی…
امکان ثبت نوبت تلفنی