سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.comدسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   تبریز   اهواز   کرج   کرمان   رشت   قم   همدان   کرمانشاه   ساری   قزوین   گرگان   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)

آدرس و شماره مطب پزشکان جراحی عمومی در قزوین
قزوین
دکتر مریم فرهاد
تخصص جراحی عمومی
 چهارراه‌فردوسی،‌ساختمان‌پزشکان‌بو…
امکان ثبت نوبت تلفنی
قزوین
دکتر شیرین نورمحمدی
متخصص جراحی
قزوین‌-‌قزوین‌-‌قزوین‌-‌خ‌نادری‌-‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
قزوین
سید محمدرضا حاجی سید ابوترابی
متخصص جراح عمومی
چهارراه‌خیام،‌بوعلی،‌ساختمان‌پزشکان
امکان ثبت نوبت تلفنی
قزوین
دکتر حسین تفضلی شادپور
متخصص جراحی دهان وفک و صورت
چهارراه‌خیام-خ‌بوعلی-پ‌67-‌ساختمان…
امکان ثبت نوبت تلفنی