سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.comدسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   اصفهان   مشهد   اهواز   تبریز   کرج   رشت   کرمان   کرمانشاه   قم   همدان   ساری   قزوین   گرگان   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)

آدرس و تلفن مطب پزشکان رادیولوژی و سونوگرافی قزوین
قزوین
دکتر فرهاد گیویان
تخصص تصویر برداری (رادیولوژی)
بلوار اشرفی اصفهانی - خیابان پیامب…
امکان ثبت نوبت تلفنی
قزوین
دکتر سیمین میر کمالی
پرتونگاری
چهارراه عدل -خیابان عدل-نبش کوچه ی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
قزوین
دکتر داوود جلیلی
پرتونگاری
خیابان طالقانی-نبش کوچه تسلیمی
امکان ثبت نوبت تلفنی
قزوین
دکتر آناهیتا مرامی
پرتونگاری
سه راه شهرداری-ساختمان دکتر جامه ای
امکان ثبت نوبت تلفنی
قزوین
دکتر پریرخ یزدانیان
پرتونگاری
چهارراه شهرداری
امکان ثبت نوبت تلفنی
قزوین
دکتر سید رضا مجابی
پرتونگاری
خیابان میر عماد-نرسیده به فلکه عدل
امکان ثبت نوبت تلفنی
قزوین
دکتر ادمون نجیبی
پرتونگاری
چهارراه عدل -خیابان عدل-نبش کوچه ی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
قزوین
دکتر محمد حسن جباری
پرتونگاری
سه راه شهرداری -ساختمان پزشکان
امکان ثبت نوبت تلفنی
قزوین
دکتر عباس قدیمی
پرتونگاری
خیابان نادری-ساختمان پزشکان
امکان ثبت نوبت تلفنی
قزوین
دکتر عدالکریم منصوری
پرتونگاری
خیابان بوعلی-چهاراراه فردوسی
امکان ثبت نوبت تلفنی
قزوین
دکتر حمید رضا خیر خواهان
پرتونگاری
خیابان طالقانی-نبش کوچه تسلیمی
امکان ثبت نوبت تلفنی