سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.comدسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   اصفهان   مشهد   تبریز   اهواز   کرج   رشت   کرمان   کرمانشاه   همدان   قم   ساری   قزوین   گرگان   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)

آدرس و تلفن مطب پزشکان مغز و اعصاب قزوین
قزوین
دکتر سید محسن حسنی برزی
تخصص جراحی مغز و اعصاب
خ فردوسی - پایین تر از تقاطع بوعلی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
قزوین
دکتر محمود قرهی
تخصص بیماری‌های مغز و اعصاب (نورولوژی)
خیابان خیام جنوبی - نرسیده به سه ر…
امکان ثبت نوبت تلفنی
قزوین
دکتر محمود کاغذچی
تخصص جراحی مغز و اعصاب
خیابان خیام شمالی - ساختمان پزشکان…
امکان ثبت نوبت تلفنی
قزوین
دکتر حسین مژدهی پناه
تخصص بیماری های مغز و اعصاب(نورولوژی)
خیابان فردوسی، کوچه،  شهید جانباز،…
امکان ثبت نوبت تلفنی
قزوین
دکتر سید مهران مولوی شیرازی
متخصص مغز و اعصابمتخصص جراحی مغز و اعصاب
قزوین - قزوین - قزوین فردوسی
امکان ثبت نوبت تلفنی
قزوین
دکتر فرشید عظیمی
متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)
خیابان خیام، کوچه اول، مجتمع پزشکی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
قزوین
دکتر محمد باقر سماوات
متخصص مغز و اعصاب
قزوین - قزوین - قزوین خیام-ساختمان…
امکان ثبت نوبت تلفنی
قزوین
دکتر هادی اخوی زادگان
تخصص بیماری های مغز و اعصاب(نورولوژی)
خیابان فردوسی - کوچه دیانت - ساختم…
امکان ثبت نوبت تلفنی
قزوین
دکتر مسعود پوستی
دکترای حرفه ای پزشکی
قزوین بوعلی شرقی - ساختمان پزشکان …
امکان ثبت نوبت تلفنی
قزوین
دکتر حمیده مصطفایی
متخصص مغز و اعصاب
قزوین - قزوین - قزوین نادری جنوبی …
امکان ثبت نوبت تلفنی