سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.comدسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   اهواز   تبریز   کرج   کرمان   رشت   همدان   قم   کرمانشاه   ساری   قزوین   گرگان   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)

آدرس و شماره مطب پزشکان غدد، رشد و متابولیسم در گرگان
گرگان
دکتر محمد مهدی ابراهیمی
متخصص داخلیفوق تخصص غدد، رشد و متابولیسم
گلستان‌-‌گرگان‌-‌پاسازلاله
امکان ثبت نوبت تلفنی
گرگان
دکتر شرابه هزارخوانی
فوق تخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم(اندوکرینولوژی)
گلستان‌-‌گرگان‌-‌عدالت11‌ساختمان‌م…
امکان ثبت نوبت تلفنی
گرگان
دکتر فاطمه محمدزاده 
فوق تخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم(اندوکرینولوژی)
گلستان‌-‌گرگان‌-‌عدالت14‌ساختمان‌ف…
امکان ثبت نوبت تلفنی
گرگان
دکتر محمدمهدی ابراهیمی جمنانی
فوق تخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم(اندوکرینولوژی)
خیابان‌ولیعصر‌-‌پاساژ‌لاله‌-‌طبقه‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی