سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.comدسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   اصفهان   مشهد   تبریز   اهواز   کرج   رشت   کرمان   کرمانشاه   همدان   قم   ساری   قزوین   گرگان   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)

آدرس و تلفن مطب پزشکان جراحی عمومی گرگان
گرگان
دکتر علیرضا علیخانی
تخصص جراح عمومی
خیابان ولی عصر - خیابان عدالت 23 -…
امکان ثبت نوبت تلفنی
گرگان
دکتر اسداله صادقی
تخصص جراحی عمومی
خیابان ولی عصر - خیابان عدالت 13 -…
امکان ثبت نوبت تلفنی
گرگان
دکتر شمسی کشتکار
متخصص جراحی عمومی
خ ولیعصر عدالت 13 ساختمان قائم ط 3
امکان ثبت نوبت تلفنی
گرگان
دکتر محمدرزاق علینقی مداح
متخصص جراحی عمومی
ولیعصر مجتمع لاله ط اول شماره 111
امکان ثبت نوبت تلفنی
گرگان
دکتر علیرضا علیخانی
متخصص جراحی دهان وفک و صورت
خیابان ولیعصر، عدالت 15، انتهای کو…
امکان ثبت نوبت تلفنی
گرگان
دکتر جعفر طبرسا
متخصص جراحی عمومی
خ ولیعصر روبروی بانک توسعه صادرات …
امکان ثبت نوبت تلفنی
گرگان
دکتر بیژن آریا
متخصص جراحی عمومی
خ ولیعصر مجتمع بزرگ لاله ط دوم پ 2…
امکان ثبت نوبت تلفنی
گرگان
دکتر ایراندخت کردجزی
متخصص جراحی عمومی
خیابان ولیعصر-عدالت 13- مجتمع آرما…
امکان ثبت نوبت تلفنی
گرگان
دکتر محمدرضا مزیدی
جراح عمومی
خ ولیعصر -مجتمع عادل
امکان ثبت نوبت تلفنی
گرگان
دکتر اسماعیل رستمی
جراح عمومی
نبش عدالت 16-مجتمع مرجان -ط 2
امکان ثبت نوبت تلفنی
گرگان
دکتر صفرعلی تازیکی
متخصص جراحی عمومی
گ- خیابان ولیعصر -عدالت 21-طبقه فو…
امکان ثبت نوبت تلفنی
گرگان
دکتر یعقوب رادکانی 
متخصص جراحی
گلستان - گرگان - پاساژ ولیعصر
امکان ثبت نوبت تلفنی
گرگان
دکتر محمدمهدی صفایی کتولی
جراح عمومی
خ ولیعصر -پاساژ ایرانشهر
امکان ثبت نوبت تلفنی
گرگان
دکتر شروین السادا ت هاشمیان
جراح عمومی
عدالت 13-انتهای کوچه مجتمع ارمان
امکان ثبت نوبت تلفنی
گرگان
دکتر علاالدین ناطقی اصلی
متخصص جراحی
گلستان - گرگان - ولیعصرعدالت  1-کو…
امکان ثبت نوبت تلفنی
گرگان
دکتر ناصرالدین ابن شریعه
جراح عمومی
سه راهی نوده ملک -کیلومتر20جاد ه گ…
امکان ثبت نوبت تلفنی
گرگان
دکتر علاءالدین ناطقی اصلی
متخصص جراحی عمومی
خ ولیعصر-عدالت 1
امکان ثبت نوبت تلفنی
گرگان
دکتر حافظ رادکانی
متخصص جراحی عمومی
خ پنجم آذر - پاساژ بهارستان ط اول
امکان ثبت نوبت تلفنی
گرگان
دکتر جعفرطبرسا
جراح عمومی
خ ولیعصر -مجتمع صدرا
امکان ثبت نوبت تلفنی
گرگان
دکتر مهرزادحسینی
جراح عمومی
سه راهی نوده ملک -کیلومتر20جاد ه گ…
امکان ثبت نوبت تلفنی
گرگان
دکتر الیاس اصفهانیانی
جراح عمومی
روبروی شهرداری
امکان ثبت نوبت تلفنی
گرگان
دکتر محمدباقردبیری
جراح عمومی
خ ولیعصر-پاساژلاله -ط 3-واحد310
امکان ثبت نوبت تلفنی