سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.comدسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   تبریز   اهواز   کرج   کرمان   رشت   قم   همدان   کرمانشاه   ساری   قزوین   گرگان   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)

آدرس و شماره مطب پزشکان کلیه و مجاری ادراری در گرگان
گرگان
دکتر حمیدرضا تجری
تخصص جراحی کلیه،مجاری ادراری و تناسلی(اورولوژی)
خ‌ولیعصر-‌عدالت‌13-‌مجتمع‌پزشکی‌قا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
گرگان
دکتر بهروز قاضی مقدم
تخصص جراحی کلیه،مجاری ادراری و.. فلوشیپ پیوند کلیه
گلستان‌-‌گرگان‌-‌ولیعصرساختمان‌سین…
امکان ثبت نوبت تلفنی
گرگان
دکتر محمد اعیانی فرد
فلوشیپ جراحی درون بین کلیه،مجاری ادراری و تناسلی
گلستان‌-‌گرگان‌-‌ولیعصرپاساژ‌ایران…
امکان ثبت نوبت تلفنی
گرگان
دکتر محمداعیانی
فوق متخصص کلیه ومجاری ادراری
مجتمع‌ایرانشهر‌-ط‌2-واحد12
امکان ثبت نوبت تلفنی
گرگان
دکتر عارف عمیدی
متخصص جراح کلیه - مجاری ادرار و تناسلی (اورولوژیست)
خیابان‌ولیعصر،‌مجتمع‌بزرگ‌لاله،‌وا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
گرگان
دکتر عباس فانی
متخصص اورولوژی
گلستان‌-‌گرگان‌-‌ولیعصرپاساژ‌لاله
امکان ثبت نوبت تلفنی