سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.comدسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   اصفهان   مشهد   تبریز   اهواز   کرج   رشت   کرمان   کرمانشاه   همدان   قم   ساری   قزوین   گرگان   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)

آدرس و تلفن مطب پزشکان بیهوشی و درد گرگان
گرگان
دکتر مهرداد اعوانی
متخصص بیهوشی
گرگان- خیابان خمینی- کوچه شیرکش-در…
امکان ثبت نوبت تلفنی
گرگان
دکتر منصور دیلمی
متخصص بیهوشی
خیابان ولیعصر، روبروی سازمان آب
امکان ثبت نوبت تلفنی