سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.comدسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   اصفهان   مشهد   تبریز   اهواز   کرج   رشت   کرمان   کرمانشاه   همدان   قم   ساری   قزوین   گرگان   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)

آدرس و تلفن مطب پزشکان آسیب شناسی(پاتولوژی) گرگان
گرگان
دکتر شهریار علیزاده
متخصص آسیب شناسی
خ ولیعصر عدالت 11 بیمارستان موسوی …
امکان ثبت نوبت تلفنی
گرگان
دکتر محمد اشعاری
متخصص آسیب شناسی
خ تالار پ 23
امکان ثبت نوبت تلفنی
گرگان
دکتر بهمن حضرتی
متخصص آسیب شناسی
خ ولیعصر مجتمع ایرانشهر
امکان ثبت نوبت تلفنی
گرگان
دکتر معصومه کاویانی
متخصص آسیب شناسی
گرگان- خ شهیدرجائی- مرکز بهداشت (آ…
امکان ثبت نوبت تلفنی