سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.comدسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   اصفهان   مشهد   تبریز   اهواز   کرج   رشت   کرمان   کرمانشاه   همدان   قم   ساری   قزوین   گرگان   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)

آدرس و تلفن مطب پزشکان مغز و اعصاب گرگان
دکتر حسن اورسجی
دکتر حسن اورسجی
خیابان ولی عصر - عدالت ۷ - ساختمان…
گرگان
دارای امکان ثبت نوبت تلفنی
گرگان
دکتر رجب تازیکی
تخصص جراحی مغز و اعصاب
خیابان ولی عصر - عدالت 5 - مجتمع آ…
امکان ثبت نوبت تلفنی
گرگان
دکتر حسن اورسجی
متخصص بیماریهای اعصاب
امکان ثبت نوبت تلفنی
گرگان
دکتر محمدحسن نعیمی
متخصص مغزواعصاب
خ ولیعصر-عدالت 11-ساختمان اردوان
امکان ثبت نوبت تلفنی
گرگان
دکتر کیوان اقبال
تخصص جراحی مغز و اعصاب
خیابان ولیعصر - عدالت 22 - ساختمان…
امکان ثبت نوبت تلفنی
گرگان
دکتر مازیار شجاعی
تخصص بیماری های مغز و اعصاب(نورولوژی)
خیابان ولیعصر-عدالت 13- ساختمان صد…
امکان ثبت نوبت تلفنی
گرگان
دکتر حمید عبادی
فلوشیپ فیزیولوژی اعصاب ( نوروفیزیولوژِی)
خیابان ولیعصر - مرکز پزشکی ایرانشهر
امکان ثبت نوبت تلفنی
گرگان
دکتر براتعلی ملکی
متخصص بیماریهای مغز و اعصاب
خ ولیعصر- ساختمان لاله- شماره 112
امکان ثبت نوبت تلفنی
گرگان
دکتر محمدرضا کاویانی
تخصص بیماری‌های مغز و اعصاب (نورولوژی)
خیابان ولیعصر - عدالت 22 - مجتمع پ…
امکان ثبت نوبت تلفنی
گرگان
دکتر محمدرضازمانی
متخصص مغزواعصاب
خ 5اذر -مجتمع بهارستان
امکان ثبت نوبت تلفنی
گرگان
دکتر محمدرضاکاویانی
متخصص مغزواعصاب
عدالت 18-ساختمان فردیس -ط 2
امکان ثبت نوبت تلفنی
گرگان
دکتر محمدصالحی
متخصص مغزواعصاب
خ ولیعصر-مجتمع ابوریحان
امکان ثبت نوبت تلفنی