سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.comدسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   اصفهان   مشهد   تبریز   اهواز   کرج   رشت   کرمان   کرمانشاه   همدان   قم   ساری   قزوین   گرگان   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)

آدرس و تلفن مطب پزشکان عفونی گرگان
گرگان
دکتر بهناز خدابخشی
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
شالیکوبی- عدالت 11- روبروی کلینیک …
امکان ثبت نوبت تلفنی
گرگان
دکتر رحمت الله شریفی فر 
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
گلستان - گرگان - عدالت11
امکان ثبت نوبت تلفنی
گرگان
دکتر دکتر رمضانعلی امیری
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
گلستان - گرگان - عدالت13
امکان ثبت نوبت تلفنی
گرگان
دکتر رقیه گلشانندگانی
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
بیمارستان صیاد شیرازی
امکان ثبت نوبت تلفنی