سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.comدسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   اهواز   تبریز   کرج   کرمان   رشت   قم   همدان   کرمانشاه   ساری   قزوین   گرگان   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)

آدرس و شماره مطب پزشکان عفونی در گرگان
گرگان
دکتر بهناز خدابخشی
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
شالیکوبی-‌عدالت‌11-‌روبروی‌کلینیک‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
گرگان
دکتر رحمت الله شریفی فر 
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
گلستان‌-‌گرگان‌-‌عدالت11
امکان ثبت نوبت تلفنی
گرگان
دکتر دکتر رمضانعلی امیری
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
گلستان‌-‌گرگان‌-‌عدالت13
امکان ثبت نوبت تلفنی
گرگان
دکتر رقیه گلشاننادگانی
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
گلستان‌-‌گرگان‌-‌ عدالت‌16-مرجان
امکان ثبت نوبت تلفنی