سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.comدسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   اصفهان   مشهد   اهواز   تبریز   کرج   رشت   کرمان   کرمانشاه   همدان   قم   ساری   قزوین   گرگان   دزفول   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)

آدرس و تلفن مطب پزشکان جراحی عمومی دزفول
دزفول
دکتر  روزبه علوی
  جراح عمومی
خیابان طالقانی
امکان ثبت نوبت تلفنی
دزفول
دکتر پرویز آقا محمدی
تخصص جراحی عمومی
خیابان آفرینش - تقاطع طالقانی
امکان ثبت نوبت تلفنی
دزفول
دکتر زهره امینی مقدم
متخصص جراح عمومی
خیابان طالقانی، کوچه قدیم شهربان، …
امکان ثبت نوبت تلفنی
دزفول
دکتر علی قهاری
متخصص جراح عمومی
خیابان نشاط، مجتمع پزشکی نشاط، طبق…
امکان ثبت نوبت تلفنی
دزفول
دکتر خسرو یزدانی
متخصص جراح عمومی
خیابان طالقانی، مجتمع نجات، طبقه ه…
امکان ثبت نوبت تلفنی