سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.comدسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   اصفهان   مشهد   اهواز   تبریز   کرج   رشت   کرمان   کرمانشاه   همدان   قم   ساری   قزوین   گرگان   دزفول   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)

آدرس و تلفن مطب پزشکان کودکان و نوزادان دزفول
دزفول
دکتر علیرضا مهربانی
تخصص بیماری های کودکان
خیابان طالقانی، جنب مسجد عاملی
امکان ثبت نوبت تلفنی
دزفول
دکتر محسن چادرهانی
متخصص بیماریهای کودکان
خ طالقانی مجتمع پزشکی طالقانی
امکان ثبت نوبت تلفنی
دزفول
دکتر محمدرضا جعفررنگچی
متخصص بیماریهای کودکان
خ طالقانی نبش آفرینش
امکان ثبت نوبت تلفنی
دزفول
دکتر فهیمه خوشحال دهدار
متخصص کودکان
خیابان طالقانی، بین رسول و هجرت
امکان ثبت نوبت تلفنی
دزفول
دکتر کاظم فروزش
متخصص بیماریهای کودکان
خ امام خمینی شمالی
امکان ثبت نوبت تلفنی