سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.com



دسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   اصفهان   مشهد   تبریز   اهواز   کرج   رشت   کرمان   کرمانشاه   همدان   قم   ساری   قزوین   گرگان   دزفول   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)





آدرس و تلفن مطب پزشکان انکولوژیست (پرتو درمانی و ..) دزفول
دزفول
دکتر محمد درچین
متخصص کلینیکال انکولوژی(سرطان شناسی و پرتودرمانی)
درمانگاه آزادادگان
امکان ثبت نوبت تلفنی