سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.com



دسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   اهواز   تبریز   کرج   کرمان   رشت   قم   همدان   کرمانشاه   ساری   قزوین   گرگان   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)





آدرس و شماره مطب پزشکان چشم پزشکی در کرج
کرج
دکتر رامین امینی
تخصص چشم
 آزادگان‌روبروی‌اداره‌ثبت،‌ساختمان…
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرج
دکتر منصور تیموری
متخصص چشم پزشکی
خ‌بهشتی-‌م‌شهدا-پ‌543-بالای‌بانک‌م…
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرج
دکتر حسین علیمردانی
متخصص چشم پزشک
خیابان‌شهید‌بهشتی،‌خیابان‌بیمارستا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرج
دکتر محمد محمدی روزبهانی
متخصص چشم پزشکی
خ‌شهید‌بهشتی‌بعداز‌میدان‌شهدا‌نرسی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرج
دکتر بهرام علیائی
متخصص چشم پزشک
چهارراه‌طالقانی‌جنب‌پست‌ساختمان‌ام…
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرج
دکتر نصرت اله شاه محمدی
متخصص چشم پزشکی
خ‌بهشتی‌ساختمان‌نیلوفر
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرج
دکتر سید حمید حاجی میرزایی
متخصص چشم پزشکی
خ‌شهیدبهشتی‌ک‌بازار‌انقلاب‌ساختمان…
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرج
دکتر  امیر شمس
متخصص چشم پزشکی
خیابان‌شهید‌بهشتی‌-‌بین‌میدان‌شهدا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرج
دکتر احسان اله شفیق اردستانی
تخصص چشم
مهرشهر‌-‌کیانمهر-‌بلوار‌امیر‌کبیر‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرج
دکتر منصور تیموری
تخصص چشم
خیابان‌شهید‌بهشتی‌-‌بین‌چهارراه‌طا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرج
دکتر ابوالحسن ملک فر
متخصص چشم پزشکی
رجایی‌شهر‌-‌فلکه‌اول‌-‌خیابان‌شهید…
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرج
دکتر عبدالخالق دریس
متخصص چشم پزشکی
خیابان‌آبان‌-‌طبقه‌بلای‌عینک‌سازی‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی