سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.comدسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   اصفهان   مشهد   تبریز   اهواز   کرج   رشت   کرمان   کرمانشاه   همدان   قم   ساری   قزوین   گرگان   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)

آدرس و تلفن مطب پزشکان تغذیه کرج
جواد واحدی
تغذیه و رژیم درمانی
خیابان شهید بهشتی - مابین میدان شه…
کرج
دارای امکان ثبت نوبت تلفنی
کرج
زهرا احدی
تغذیه
خیابان‌شهیدبهشتی‌-‌بین‌میدان‌شهداو…
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرج
مهرداد رحیم زاده
تغذیه
شهرک‌ژاندارمری‌-‌بلوار‌مرزداران‌-‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرج
علیرضا معزز انباردان
تغذیه
فردیس‌-‌بین‌فلکه‌دوم‌و‌سوم‌-‌خیابا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرج
مریم سادات بحرینی
تغذیه
عظیمیه‌-‌بلوار‌استقلال‌-‌جنب‌داروخ…
امکان ثبت نوبت تلفنی