سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.comدسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   اهواز   تبریز   کرج   کرمان   رشت   قم   همدان   کرمانشاه   ساری   قزوین   گرگان   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)

آدرس و شماره مطب پزشکان تغذیه در کرج
جواد واحدی
تغذیه و رژیم درمانی
خیابان شهید بهشتی - مابین میدان شه…
کرج
دارای امکان ثبت نوبت تلفنی
کرج
دکتر مهرداد رحیم زاده
کارشناسی علوم تغذیه
شهرک‌ژاندارمری‌بلوار‌مرزداران‌بین‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرج
دکتر مریم سادات بحرینی
متخصص تغذیه
عظیمیه‌بلوار‌استقلال‌جنب‌داروخانه‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرج
دکتر علیرضا معزز انباردان
کارشناس علوم تغذیه
فردیس‌-‌بین‌فلکه‌دوم‌و‌سوم‌-‌خیابا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرج
زهرا احدی
کارشناسی علوم تغذیه
میدان‌سپاه‌-‌بلوارجمهوری‌جنوبی‌-‌ب…
امکان ثبت نوبت تلفنی