سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.comدسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   اهواز   تبریز   کرج   کرمان   رشت   همدان   قم   کرمانشاه   ساری   قزوین   گرگان   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)

آدرس و شماره مطب پزشکان طب فیزیکی و توان بخشی در کرج
دکتر امیرحسین افشانی
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
فلکه اول گوهردشت - جنب نیکامال - س…
کرج
دارای امکان ثبت نوبت تلفنی
کرج
دکتر آرش مداح اصل
متخصص پزشکی فیزیکی و توان بخشی و نوار عصب
میدان‌شهدا‌-‌طبقه‌فوقانی‌بانک‌صادر…
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرج
دکتر کامران بهمن تیموری
متخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی
میدان‌آزادگان‌ابتدای‌خ‌مطهری‌روبرو…
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرج
دکتر رویا منصوری پور
متخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی
کرج-‌بیماستان‌کسری
امکان ثبت نوبت تلفنی