سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.comدسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   اهواز   تبریز   کرج   کرمان   رشت   همدان   قم   کرمانشاه   ساری   قزوین   گرگان   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)

آدرس و شماره مطب پزشکان داروسازی در کرج
کرج
دکتر پیمان ترحمی
دکترا داروسازی
بلوارشهدای‌دانش‌آموز،‌داروخانه‌بیم…
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرج
دکتر علیرضا محمد خانی
دکترا داروسازی
 خیابان‌مطهری،‌روبروی‌مدیریت‌آموزش…
امکان ثبت نوبت تلفنی