سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.comدسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   اهواز   تبریز   کرج   کرمان   رشت   همدان   قم   کرمانشاه   ساری   قزوین   گرگان   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)

آدرس و شماره مطب پزشکان عفونی در کرج
کرج
دکتر ناصر نصیر تفرشی
تخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
ماهدشت‌نبش‌میدان‌اصلی
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرج
دکتر مهران ایزدی
تخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
بلوار‌دانش‌آموز‌-‌چهارراه‌دولت‌آبا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرج
دکتر محمدعلی دادآفرین
تخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
45متری‌گلشهر-‌سر‌درختی-‌ساختمان‌گل…
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرج
دکتر اسماعیل زینعلی
تخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
چهارراه‌طالقانی‌شمالی‌-‌100‌متر‌با…
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرج
دکتر رضا صداقت
تخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
میدان‌سپاه‌-‌روبروی‌مخابرات‌-‌برج‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی