سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.comدسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   اصفهان   مشهد   اهواز   تبریز   کرج   رشت   کرمان   کرمانشاه   قم   همدان   ساری   قزوین   گرگان   شهرکرد   ایلام

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)

آدرس و تلفن مطب پزشکان عفونی ایلام
دکتر علی نظری
متخصص بیماریهای عفونی وتب دار
بیمارستان حضرت امام
کلینی…
ایلام
دارای امکان ثبت نوبت تلفنی
ایلام
دکتر محمدرضا ادهمی مجرد
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
ایلام - ایلام -
امکان ثبت نوبت تلفنی
ایلام
دکتر عبدالخالق کیخاوندی
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
ایلام - ایلام -
امکان ثبت نوبت تلفنی