سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.comدسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   اهواز   تبریز   کرج   کرمان   رشت   قم   همدان   کرمانشاه   ساری   قزوین   گرگان   شهرکرد   ایلام

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)

آدرس و شماره مطب پزشکان عفونی در ایلام
ایلام
دکتر محمدرضا ادهمی مجرد
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
ایلام‌-‌ایلام‌-
امکان ثبت نوبت تلفنی
ایلام
دکتر عبدالخالق کیخاوندی
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
ایلام‌-‌ایلام‌-
امکان ثبت نوبت تلفنی