سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.comدسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   اصفهان   مشهد   اهواز   تبریز   کرج   رشت   کرمان   کرمانشاه   همدان   قم   ساری   قزوین   گرگان   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)

آدرس و تلفن مطب پزشکان داخلی و روماتولوژی تبریز
تبریز
دکتر محمد اسماعیل حجازی
فوق تخصص بیماری های ریه
خیابان آبرسان - نرسیده به بیمارستا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر ابراهیم فتاحی
تخصص بیماری های داخلی
چهارراه آبرسان - ساختمان ایران کلی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر نسرین مقدس پور
تخصص بیماری های داخلی
17شهریورجدید - تقاطع طالقانی - ساخ…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر علی اصغر ابراهیمی چهارم
تخصص بیماری های داخلی
فلکه دانشگاه - ساختمان نور - طبقه 4
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر احد حیدری
تخصص بیماری های داخلی
خیابان منجم - ساختمان پزشکان استاد…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر رحیم شکرانی هوشمند
تخصص بیماری های داخلی
خیابان هفده شهریور جدید - نبش تقاط…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر کوروش مسندی شیرازی نژاد
تخصص بیماری های داخلی
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر مجید مبصری
تخصص بیماری های داخلی
فلکه دانشگاه - ساختمان نور
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر محمدعلی چکشیان
تخصص بیماری های داخلی
میدان نماز اول، خیابان شریعتی شمالی
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر علی قویدل سرد صحرا
متخصص داخلی
خیابان 17شهریور، روبروی ناحیه 2 آم…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر عبدالرضا شمس
متخصص داخلی
آذربایجان شرقی - تبریز - تبریز-17 …
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر فیروز صارمی نظام آباد
تخصص بیماری های داخلی
اول ارتش شمالی، کوچه شهید خانی
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر غلامرضا واعظ گوگانی
متخصص داخلی
آذربایجان شرقی - تبریز - تبریز17 ش…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر حمید شهبازی کیا
متخصص داخلی
آذربایجان شرقی - تبریز - تبریز- خ …
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر محمد تقی آهنگر آتشی
متخصص داخلی
خیابان آبرسانی، روبروی هواپیمایی، …
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر فرزین حسینی
متخصص داخلی
آذربایجان شرقی - تبریز - تبریز17شه…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر پرویز اسدی
تخصص بیماری های داخلی
آذربایجان شرقی - تبریز- خ 17شهریور…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر دارا کوشان
تخصص بیماری های داخلی
آذربایجان شرقی - تبریز- خ17شهریورج…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر یونس محجل صادقی
متخصص داخلی
آذربایجان شرقی - تبریز - تبریز17 ش…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر محمدرضا قویدل سرد صحرا
متخصص داخلی
خیابان ارتش جنوبی، روبروی بیمارستا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر منوچهر فرشچی
متخصص داخلی
آذربایجان شرقی - تبریز - تبریز17شه…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر نگین روائی
متخصص داخلی
آذربایجان شرقی - تبریز - تبریز- خ …
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر محمد استادی
متخصص داخلی
آذربایجان شرقی - تبریز - تبریز- خ …
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر منیره علیپور امتنانی
متخصص داخلی
آذربایجان شرقی - تبریز - تبریز- ول…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر محمدرضا امان الهی سودمند
متخصص داخلی
آذربایجان شرقی - تبریز - تبریز17 ش…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر ولی احمدی
متخصص داخلی
آذربایجان شرقی - تبریز - تبریز- بل…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر ابوالفضل استادی
متخصص داخلی
آذربایجان شرقی - تبریز - تقاطع طال…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر هاله اکبری
متخصص داخلی
آذربایجان شرقی - تبریز - تبریز- خ …
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر پریسا حفظ السان
متخصص داخلی
آذربایجان شرقی - تبریز - تبریز- خ …
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر علی قدیری اصل
متخصص داخلی
آذربایجان شرقی - تبریز - تبریز- خ …
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر محمدرضا قویدل سردصحرا
متخصص داخلی
آذربایجان شرقی - تبریز - تبریز- ار…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر محمدتقی آهنگرآتشی
متخصص داخلی
آذربایجان شرقی - تبریز - تبریز- خ …
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر خدیجه فاضلی خلیلی
متخصص داخلی
آذربایجان شرقی - تبریز - تبریز- ار…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر مریم زادشکویان
متخصص داخلی
آذربایجان شرقی - تبریز - تبریز17شه…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر فاروق اصفهانیان
متخصص داخلی
آذربایجان شرقی - تبریز - تبریز- خ …
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر یونس میرطباطبائی
متخصص داخلی
آذربایجان شرقی - تبریز - تبریز- خ …
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر مریم مسنن امینی
متخصص داخلی
آذربایجان شرقی - تبریز - تبریز- خ …
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر محمدجواد صابرمقدم
متخصص داخلی
آذربایجان شرقی - تبریز - تبریز- خ …
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر ابراهیم موید
متخصص داخلی
آذربایجان شرقی - تبریز - تبریز- خ …
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر محمدتقی توکل
متخصص داخلی
آذربایجان شرقی - تبریز - تبریز- شر…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر حسن خواجه محمدی
متخصص داخلی
آذربایجان شرقی - تبریز - تبریز- خ …
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر بهمن یحیی پور
متخصص داخلی
آذربایجان شرقی - تبریز - تبریز-خ ا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر فریدون پاک نیا
متخصص داخلی
آذربایجان شرقی - تبریز - تبریز17شه…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر یونس سیدآقازاده
متخصص داخلی
آذربایجان شرقی - تبریز - تبریز- خ …
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر احد نجارصادقی
متخصص داخلی
آذربایجان شرقی - تبریز - تبریز- خ …
امکان ثبت نوبت تلفنی