سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.comدسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   اهواز   تبریز   کرج   کرمان   رشت   همدان   قم   کرمانشاه   ساری   قزوین   گرگان   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)

آدرس و شماره مطب پزشکان جراحی پلاستیک و زیبایی در تبریز
تبریز
دکتر بابک دوامی
فوق تخصص جراحی پلاستیک،ترمیمی و سوختگی
 خیابان‌آزادی‌-‌نرسیده‌به‌گلگشت‌-‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر فریدون صالحی
فوق تخصص جراحی پلاستیک،ترمیمی و سوختگی
خیابان‌17شهریور‌جدید-چهارراه‌طالقا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر احد پدرام اصل
تخصص جراحی عمومی
میدان‌ساعت‌،‌اول‌17‌شهریور‌جدید،‌ج…
امکان ثبت نوبت تلفنی