سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.comدسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   تبریز   اهواز   کرج   کرمان   رشت   قم   همدان   کرمانشاه   ساری   قزوین   گرگان   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)

آدرس و شماره مطب پزشکان جراحی پلاستیک و زیبایی در تبریز
تبریز
دکتر بابک دوامی
فوق تخصص جراحی پلاستیک،ترمیمی و سوختگی
 خیابان‌آزادی،‌نرسیده‌به‌گلگشت،‌کو…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر دیما عندلیب
فلوشیپ استرابیسم
خیابان‌آزادی،‌ساختمان‌آزادی،‌طبقه‌7
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر فریدون صالحی
فوق تخصص جراحی پلاستیک،ترمیمی و سوختگی
خیابان‌17شهریور‌جدید-چهارراه‌طالقا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر احد پدرام اصل
تخصص جراحی عمومی
میدان‌ساعت‌،‌اول‌17‌شهریور‌جدید،‌ج…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر امیر هوشنگ نصیری اسکوئی
فوق تخصص جراحی پلاستیک،ترمیمی و سوختگی
چهااراه‌طالقانی‌-‌نرسیده‌به‌میدان‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر امیرهوشنگ نصیری اسکوئی
فوق تخصص جراحی پلاستیک و ترمیمی و سوختگی
خیابان‌آزادی‌،‌چهارراه‌مارالان،‌بی…
امکان ثبت نوبت تلفنی