سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.comدسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   تبریز   اهواز   کرج   کرمان   رشت   قم   همدان   کرمانشاه   ساری   قزوین   گرگان   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)

آدرس و شماره مطب پزشکان کودکان در تبریز
تبریز
دکتر سیامک شیوا
فوق تخصص غدد کودکان
آزادی،‌سه‌راه‌گلگشت،‌ساختمان‌گلگشت
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر سعید اصلان آبادی
فوق تخصص جراحی کودکان
 گلگشت،‌کلنیک‌گلگشت،‌طبقه‌4
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر بابک قالی باف صباغی
فوق تخصص بیماری های ریه کودکان
خیابان‌هفت(7)‌تیر،‌نرسیده‌به‌بیمار…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر بهمن راستگار همتی
فوق تخصص بیماری های قلب کودکان
خیابان‌آزادی‌-‌ساختمان‌اتیه
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر رضا اکبری اوخچی
متخصص کودکان
آذربایجان‌شرقی‌-‌تبریز‌-‌تبریز‌-خ‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر احمد جعفری جاوید
تخصص بیماری های کودکان
باغمیشه‌-‌خ‌امیرکبیر‌-‌جنب‌آتش‌-‌م…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر احمد امیرچوپانی
تخصص بیماری های کودکان
آذربایجان‌شرقی‌-‌تبریز-17‌شهریورقد…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر غلامعلی جهانشاهی
تخصص بیماری های کودکان
اول‌خیابان‌طالقانی،‌روبروی‌ارک،‌سا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر جواد شاپوری
غدد داخلی و متابولیسم کودکان
بلوار‌امین‌ک‌11‌پ‌4
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر جعفر مدرس
متخصص کودکان
آذربایجان‌شرقی‌-‌تبریز‌-‌تبریز-خ‌1…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر معصومه سعیدی اسکویی
متخصص کودکان
کلینیک‌فارابی،‌جنب‌بیمارستان‌شمس
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر حسین جورابچی
متخصص کودکان
آذربایجان‌شرقی‌-‌تبریز‌-‌تبریز-17‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر صمد صادقیلر
متخصص کودکان
آذربایجان‌شرقی‌-‌تبریز‌-‌تبریز-چها…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر جعفر دادی زاده
متخصص کودکان
آذربایجان‌شرقی‌-‌تبریز‌-‌تبریز-‌خ‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر اشرف طباطباوکیلی
متخصص کودکان
آذربایجان‌شرقی‌-‌تبریز‌-‌تبریز-‌خ‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر پروانه صادقی مقدم
نوزادان
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر امیرحسین پهلوانی
بیماریهای عفونی اطفال
خ‌دور‌شهر‌روبروی‌سینما‌تربیت‌ساختم…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر عباسعلی حسین پورفیضی
فوق تخصص خون و سرطان شناسی کودکانمتخصص داخلی
آذربایجان‌شرقی‌-‌تبریز‌-‌تبریز-‌17…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر منیره بهروزیه
متخصص کودکان
آذربایجان‌شرقی‌-‌تبریز‌-‌تبریز-‌فل…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر بهروز مهرور
متخصص کودکان
آذربایجان‌شرقی‌-‌تبریز‌-‌تبریز-‌خ‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر سیمین تقی زاده اسکویی
متخصص کودکان
چهارراه‌باغ‌شمال،‌اول17‌شهریور‌جدی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر الهام فقیه نصیری
دکترا دندانپزشک کودکان
خیابان‌17‌شهریور‌جدید،‌ساختمان‌شاه…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر احد میدیا
فوق تخصص جراحی نوزادان و کودکانمتخصص جراحی
آذربایجان‌شرقی‌-‌تبریز‌-‌تبریز-‌خ‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر کاظم شفیق نیا
متخصص کودکان
خیابان‌شمس‌تبریزی،‌ایستگاه‌گرو،‌جن…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر مرضیه نعمت صابری
متخصص کودکان
آذربایجان‌شرقی‌-‌تبریز‌-‌تبریز-‌خ‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر صمد قانع فرد
متخصص کودکان
خیابان‌مفتح،‌خیابان‌همت‌آباد،‌پلاک…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر اسداله کفیلی
متخصص کودکان
آذربایجان‌شرقی‌-‌تبریز‌-‌تبریز-‌شر…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر بهزاد سروران
متخصص کودکان
آذربایجان‌شرقی‌-‌تبریز‌-‌تبریز-‌ار…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر توفیق درخشان
متخصص کودکان
آذربایجان‌شرقی‌-‌تبریز‌-‌تبریز-17ش…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر جواد ذوقی
تخصص بیماری های کودکان
آذربایجان‌شرقی‌-‌تبریز17شهریورجدید…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر میرضیاالدین قرشی
متخصص کودکان
آذربایجان‌شرقی‌-‌تبریز‌-‌تبریز-17‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر محمدابراهیم رهبانی نوبر
متخصص کودکان
آذربایجان‌شرقی‌-‌تبریز‌-‌تبریز-17‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر حمید هشیوار
متخصص کودکان
آذربایجان‌شرقی‌-‌تبریز‌-‌تبریز-‌پا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر علیرضا سعادتی
نوزادان
بلوار‌نیایش‌جنب‌داروخانه‌کاویانی
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر محرر روحانی
متخصص کودکان
آذربایجان‌شرقی‌-‌تبریز‌-‌تبریز-‌خ‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر اژدر یاری
متخصص کودکان
آذربایجان‌شرقی‌-‌تبریز‌-‌تبریز17شه…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر گیتی فخیمی
متخصص کودکان
آذربایجان‌شرقی‌-‌تبریز‌-‌تبریز17شه…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر سید رضا سید جباری
کودکان
آذر‌نبش‌ک46
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر پروین سلیمانیان
متخصص کودکان
آذربایجان‌شرقی‌-‌تبریز‌-‌تبریز-خ‌ل…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر علی اکبر مشهداکبریلر
متخصص کودکان
آذربایجان‌شرقی‌-‌تبریز‌-‌تبریز‌شهر…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر محمدعلی مجنونلو
متخصص کودکان
آذربایجان‌شرقی‌-‌تبریز‌-‌تبریز-‌خ‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
حسن سلطانی اهری
تخصص بیماری های کودکان
چهارراه‌باغشمال-‌ابتدای‌17شهریور‌ج…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر آرش بهپو
تخصص بیماری های کودکان
تقاطع‌ارک‌جدید‌و‌طالقانی‌-‌جنب‌کوچ…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر فضیله بشرهاشمی
فوق تخصص طب نوزادی و پیرامون تولد تخصص بیماری های کودکان
خیابان‌امام‌-‌نرسیده‌به‌چهر‌راه‌آب…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر کاظم غفار زاده سخا
تخصص بیماری های کودکان
17‌شهریور‌جدید‌-‌روبروی‌آزمایشگاه‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی