سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.comدسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   اهواز   تبریز   کرج   کرمان   رشت   همدان   قم   کرمانشاه   ساری   قزوین   گرگان   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)

آدرس و شماره مطب پزشکان فیزیوتراپ در تبریز
تبریز
کیوان پورقاسم
کارشناس ارشد فیزیوتراپی
خ‌17‌شهریورجدید‌روبروی‌آزمایشگاه‌م…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
امین هاشملو
کارشناس فیزیوتراپی
خیابان‌جمهوری،‌آخر‌راسته‌کوچه،‌اول…
امکان ثبت نوبت تلفنی