سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.comدسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   تبریز   اهواز   کرج   کرمان   رشت   قم   همدان   کرمانشاه   ساری   قزوین   گرگان   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)

آدرس و شماره مطب پزشکان اعصاب و روان در تبریز
دکتر قربانعلی حسن زاده بارانی
متخصص اعصاب وروان
خیابان پاستورجدید - تقاطع طالقانی …
تبریز
دارای امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر شاهرخ امیری عزیز آباد
فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان
خیابان‌ارتش‌جنوبی،‌بالاتر‌از‌پاستو…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر میر محمد علی قریشی زاده
تخصص روانپزشکی
اول‌خیابان‌17‌شهریور‌جدید
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر علی فخاری دهخوار قانی
تخصص روانپزشکی
خیابان‌ارتش‌جنوبی،‌روبروی‌پست،‌ساخ…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر آرش محققی
تخصص روانپزشکی
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر محبوب اسدلو
تخصص روانپزشکی
تقاطع‌17‌شهریور‌جدید‌و‌طالقانی‌-‌ب…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر اصغر ارفعی
متخصص روانپزشک (روانشناس)
چهارراه‌ابوریحان،‌میدان‌منظریه،‌پا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر مهناز طالبی مقدم
متخصص روانپزشک (روانشناس)
پاستور‌جدید،‌بین‌مقصودیه‌و‌ارتش،‌س…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر فرهاد دادرس
متخصص اعصاب و روان
17‌شهریور‌جدید،‌روبروی‌بستنی‌وحید،…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر احمد معصومی
روانپزشکی (اعصاب و روان )
م‌سعیدی‌هفت‌تیر‌ساختمان‌میلاد
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر علی اکبر ملک پور
متخصص روانپزشک (روانشناس)
ائل‌گلی،‌روبروی‌بیمارستان‌شهدا،‌مج…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر حسین برهانی
روانپزشکی (اعصاب و روان )
خ‌45م‌صدوق‌نبش‌فلکه‌طبقه‌فوقانی‌دا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر زهره جعفری
روانپزشکی (اعصاب و روان )
خ‌دورشهرساختمان‌بهاران
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر محمد ربیعی
روانپزشکی
خ‌7‌تیر‌کوچه‌1ساختمان‌میلاد
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر محمد کیهانی
روانپزشکی
بلوار‌امین‌20‌م‌گلستان‌30‌م‌بکائی‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر رضا پاک سایه
روانپزشکی (اعصاب و روان )
م‌سعیدی‌جنب‌بانک‌ملت
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر نیره ذکائی
روانپزشکی (اعصاب و روان )
بلوار‌امین‌ک7‌ساختمان‌غدیر
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر مهدی هدایت شده
روانپزشکی
م‌الهادی‌ساختمان‌پزشکان‌الهادی
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر امید سیاه مرگویی
روانپزشکی
خ‌ارم‌جنب‌داروخانه‌نصر
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر عبدالحمید تقی زاده ناصر
متخصص روانپزشک (روانشناس)
خیابان‌شریعتی‌جنوبی‌1،‌کوچه‌ارک،‌س…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر احسان ذاکر
روانپزشکی
خ‌امامزاده‌ابراهیم‌نبش‌کوی‌31
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر محمد علی عدل پرور
روانپزشکی
م‌سعیدی‌اول‌امامزاده‌ابراهیم‌ک6‌مج…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر ولی اله اکبری
روانپزشکی (اعصاب و روان )
خ‌صفائیه‌ساختمان‌پویا
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر جمشیدرحیمی
تخصص روانپزشکی
میدان‌سعیدی‌-‌ک‌اول‌-‌ساختمان‌پزشک…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر محمدرضامظفری
روانپزشکی
خ‌دورشهر‌روبروی‌پارک‌شهر‌ساختمان‌م…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر سید رضا سید طبائی
روانپزشکی (اعصاب و روان )
خ‌صفائیه‌ک‌بیگدلی‌ساختمان‌پارس
امکان ثبت نوبت تلفنی