سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.comدسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   اصفهان   مشهد   اهواز   تبریز   کرج   رشت   کرمان   کرمانشاه   همدان   قم   ساری   قزوین   گرگان   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)

آدرس و تلفن مطب پزشکان بیهوشی و درد تبریز
دکتر دکتر یحیی عطایی
فلوشیپ فوق تخصصی طب تسکینی - فلوشیپ درد
انستزیولوزیست
تبریز
دارای امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر مقصود پور اله وردی
متخصص بیهوشی
خیابان شمس تبریزی - ایستگاه گرو - …
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر مسعود اسکندانی
متخصص بیهوشی
آذربایجان شرقی - تبریز - تبریز-زعف…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر موسی تقی زاده ارجمند
متخصص بیهوشی
آذربایجان شرقی - تبریز - تبریز17شه…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر حمید اشهری
متخصص بیهوشی
آذربایجان شرقی - تبریز - تبریز- خ …
امکان ثبت نوبت تلفنی